Jesteś tutaj: Start / Udostępnianie

Udostępnianie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pustynia Błędowska jest terenem turystyczno-przyrodniczym będącym we władaniu Gminy Klucze. Istnieje możliwość udostępniania oznaczonych części Pustyni Błędowskiej osobom fizycznym lub osobom prawnym w celu przeprowadzenia nieodpłatnych lub odpłatnych imprez zorganizowanych, imprez masowych, eventów okazjonalnych, treningów, zawodów sportowych, wycieczek turystycznych i wydarzeń kulturalnych oraz komercyjnej działalności handlowej.

Zwiedzanie Pustyni i korzystanie z infrastruktury po wyznaczonych szlakach turystycznych jest bezpłatne i ogólnodostępne.
Korzystanie z Pustyni Błędowskiej do innej działalności niż jej zwiedzanie wymaga wcześniejszego poinformowania i zgody Wójta Gminy Klucze.
Kontakt w tej sprawie można nawiązać drogą telefoniczną (32 642 85 08, wew. 73), e-mailową (k.wolek@gmina-klucze.pl) lub poprzez osobiste stawienie się w Pustynnym Centrum Informacji.

Udostępnienie oznaczonych części terenu Pustyni Błędowskiejdo działalności innej niż jej zwiedzanie dbywa się na podstawie umowy udostępniania części lub całości terenu Pustyni Błędowskiej zawartej na podstawie wniosku złożonego do Gminy Klucze określającego rodzaj imprezy/wydarzenia/aktywności, terminem jej zorganizowania, czasem jej trwania, opisem jej charakteru i oświadczeniem o zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa.

Udostępniania terenu Pustyni Błędowskiej odbywa się na podstawie aktu prawa miejscowego - Uchwały Rady Gminy Klucze Nr XXV/182/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie Regulaminu Pustyni Błędowskiej.
Udostępnianie terenu Pustyni Błędowskiej ma charakter odpłatny w przypadku wszelkiej

Regulamin, wraz z procedurą udostępniania oraz wnioskiem do pobrania poniżej.

Cennik:

Lp.

Rodzaj imprezy/wydarzenia/aktywności

Koszt w PLN

1

Zamknięta impreza masowa

4000

2

Otwarta impreza masowa

3000

3

Zamknięta impreza firmowa

2500

4

Trening sportowy z wykorzystaniem do 3 pojazdów

1000

 

 - każdy kolejny pojazd

200

5

Przejazd turystyczny do 5 pojazdów

300

 

- każdy kolejny pojazd

50

6

Komercyjna działalność filmowa i fotograficzna (sesje zdjęciowe /wideoklipy)

150

7

Wynajęcie miejsca na ognisko i biwakowanie do 10 osób

50

8

Wynajęcie altany turystycznej na wyłączność

300

9

Jednorazowe wynajęcie powierzchni do 30 m2 pod usługi handlowe na 1 dzień

100

10

Wynajęcie długoterminowe (powyżej 30 dni – nie dłużej niż 3 lata) 1 m2 powierzchni pod usługi handlowe za 1 dzień

0,50

11

Udostępnienie mediów (opcja)

 

 

 - Wydarzenia do 500 osób

50 zł

 

 - Wydarzenia powyżej 500 osób

100 zł

 

 - Wydarzenia powyżej 1000 osób

200 zł

12

Wynajęcie miejsca postojowego na wyłączność (za dzień)

50 zł

W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w niekomercyjnych wydarzeniach o charakterze charytatywnym, z zakresu edukacji ekologicznej, promocji Pustyni Błędowskiej oraz działalności edukacyjnej szkół a także wydarzeń sportowych, Administrator terenu, może odstąpić od odpłatności za udostępnienie terenu Pustynilub obniżyć koszty udostępnienia do 90% stawki podstawowej.

 

Pliki do pobrania