How to get there?

Print
Written by Administrator    Wednesday, 20 April 2011 15:38

• From Czestochowa - by the road S1 to Dąbrowa Górnicza, then E40 to Olkusz and next 791 to Klucze.

• From Cracow - the to the town of Olkusz and then 791 road to Klucze or Chechło.

• From Katowice should be guided in the direction of Sosnowiec, then Olkusz, and further to Klucze or Chechło.

 

• Z Częstochowy – drogą S1 na Bielsko-Białą, następnie E40 przez Olkusz do Chechła.

• Z Krakowa – przez Olkusz do miejscowości Klucze i Chechło.

• Z Katowic należy się kierować w stronę Sosnowca, a następnie Olkusza, a dalej do Chechła.

 

· Z Częstochowy – drogą S1 na Bielsko-Białą, następnie E40 przez Olkusz do Chechła.

· Z Krakowa – przez Olkusz do miejscowości Klucze i Chechło.

· Z Katowic należy się kierować w stronę Sosnowca, a następnie Olkusza, a dalej do Chechła.