Przyszłość - projekt LIFE+

Drukuj
Wpisany przez Administrator    środa, 20 kwietnia 2011 15:36

Z uwagi na postępujące zarastanie Pustyni, władze Gminy Klucze postanowiły wprowadzić program renaturyzacji terenu Pustyni. W tym celu w październiku 2009 r. gmina Klucze złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z instrumentu finansowego LIFE+ projektu „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Po kilkumiesięcznej wnikliwej ocenie Komisji Europejskiej wniosek został pozytywnie oceniony. W efekcie znalazł się na liście projektów wytypowanych do dofinansowania ze środków LIFE+. Obecnie projekt jest w fazie realizacji. Więcej szczegółów nt. projektu można znaleźć tu.

Poprawiony: piątek, 25 maja 2012 09:37