Warsztaty konsultacyjne z udziałem uczniów British International School of Cracow.

Drukuj

Mieszkańcy gminy Klucze doskonale wiedzą, jak w ciągu lat zmieniało się oblicze Pustyni Błędowskiej oraz jakie gatunki roślin można spotkać bezpośrednio na jej piaskach czy też w lesie ją otaczającym. Jednak dla pasjonatów przyrody spoza naszego terenu największy w Polsce obszar lotnych piasków stanowi prawdziwą zagadkę, której tajemnicę przy każdej nadarzającej się okazji chętnie zgłębiają.

Do grona takich osób zaliczyć można uczniów British International School of Cracow, którzy 4 października wzięli udział w warsztatach konsultacyjnych zorganizowanych przez Biuro Projektu „Pustynia Błędowska". Celem spotkania było zaznajomienie uczestników z walorami przyrodniczymi „Polskiej Sahary" oraz realizowanym projektem dążącym do rewitalizacji jej południowej części. Warsztaty prowadzone były w języku angielskim przez dr Izabelę Wierzbowską z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wstęp teoretyczny stanowiący zarys omawianych w trakcie spotkania zagadnień odbył się w Pustynnym Centrum Informacji, natomiast część praktyczna na Pustyni Błędowskiej. W terenie uczestnicy podzieleni na grupy badali w wyznaczonych fragmentach Pustyni trzy strefy: las, pustynię oraz obszar przejściowy znajdujący się między nimi. Określano typy roślinności występujące w każdej strefie, ich zagęszczenie oraz warunki, w jakich rosną. W tym celu m.in. badano dostępność światła i właściwości podłoża. Uczniom z BISC of Cracow wystarczył jeden dzień, aby zebrać wyniki niezbędne do poznania różnorodności biologicznej, jaka panuje na Pustyni Błędowskiej i strefach do niej przylegających. Stanowiło to dla nich doskonałą lekcję przyrody, w trakcie której wykorzystać musieli wiedzę z różnych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki i chemii. Taki sposób zapoznania się z wyjątkowym pod względem botanicznym obszarem Pustyni Błędowskiej był dla uczestników październikowych warsztatów przygodą, z której wynieśli cenne informacje dotyczące m.in unikatowych ekosystemów napiaskowych.

Wizyta uczniów ze szkoły brytyjskiej odbyła się w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych promujących projekt „Pustynia Błędowska", realizowany od 2011 r.