Warsztaty konsultacyjne z Radnymi i Sołtysami gminy Klucze

Drukuj

W ramach jednego z działań projektu „Pustynia Błędowska", obejmującego organizację cyklu 10 warsztatów szkoleniowych, 18 września, w Pustynnym Centrum Informacji odbyło się spotkanie z Radnymi i Sołtysami gminy Klucze. Podczas warsztatów omówiono najważniejsze kwestie związane z realizacją projektu oraz zagadnienia przyrodnicze dotyczące Pustyni Błędowskiej.

 

Spotkanie poprowadził Pan Tomasz Lamorski, specjalista leśnik, pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, który jest także konsultantem firmy wykonującej zadanie polegające na usuwaniu drzew i krzewów z obszaru Pustyni. W trakcie spotkania odniesiono się także do artykułów pojawiających się w prasie na temat przedsięwzięcia gminy Klucze oraz przedstawiono aktualny stan realizacji projektu.

Wrześniowe spotkanie z Radnymi i Sołtysami stworzyło możliwość wymiany spostrzeżeń z osobami mającymi bezpośredni kontakt z mieszkańcami naszej gminy.