Warsztaty konsultacyjne pn.: „Znaczenie realizacji projektu Pustynia Błędowska dla zachowania ekosystemów leśnych na przykładzie obszaru Natura 2000”

Drukuj

Ostatniego dnia września zorganizowano warsztaty konsultacyjne z udziałem przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Nadleśnictwa Olkusz, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.

Warsztaty poprowadził Pan Tomasz Lamorski, specjalista leśnik, pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego, który jest także konsultantem firmy wykonującej zadanie polegające na usuwaniu drzew i krzewów z obszaru Pustyni. Celem spotkania było m.in. przedstawienie metody aktywnej ochrony siedlisk napiaskowych i sposobu realizacji projektu „Pustynia Błędowska".

Spotkanie zorganizowano w ramach jednego z działań projektu, polegającego na przeprowadzeniu cyklu warsztatów szkoleniowych skierowanych m.in. do praktyków z zakresu ochrony przyrody i leśnictwa.