Warsztaty konsultacyjne z udziałem studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Print
Written by Administrator    Wednesday, 10 July 2013 08:29
There are no translations available.

Późna wiosna to doskonały czas do obserwacji otaczającej nas przyrody. Można nie tylko cieszyć się w pełni jej urokami, ale przede wszystkim poznać wiele jej sekretów. Aby rzetelnie przybliżyć wiedzę o „Polskiej Saharze" oraz działaniach podejmowanych przez Gminę Klucze na rzecz jej ochrony Biuro Projektu „Pustynia Błędowska" zorganizowało właśnie o tej porze, 07.06.2013 r. warsztaty konsultacyjne z udziałem studentów kierunków przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz gości z miesięcznika „Przyroda Polska".

 

W naszym spotkaniu wzięło udział w sumie 50 osób, które uczestniczyły zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej. Pierwsza z nich odbyła się w Pustynnym Centrum Informacji. Składała się z prelekcji dr Michała Węgrzyna pt.: "Czynna ochrona w obszarach Natura 2000 na przykładzie projektu Pustynia Błędowska" oraz krótkiej dyskusji. Z kolei część praktyczna poprowadzona dodatkowo przez mgr Mateusza Koleckiego odbyła się na południowej części Pustyni Błędowskiej. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zobaczyć w terenie, na czym polega wprowadzanie metod ochrony czynnej siedlisk napiaskowych (wycinka drzew i krzewów oraz karczowanie), o których była mowa we wcześniejszej prezentacji. Ponadto odwiedzono miejsca występowania muraw napiaskowych i mat glonowych. Jednak najważniejszym punktem zajęć terenowych był udział naszych gości w przemieszczaniu osobników roślin objętych ochroną całkowitą na stanowiska zastępcze. O tym zabiegu pisaliśmy w artykule Informacja o przebiegu usuwania drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej, zamieszczonym na naszej stronie oraz w lutowym numerze „Echa Klucz". 15 osobników kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens) , rośliny z rodziny storczykowatych objętej ochrona ścisłą, na mocy decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, zostało przemieszczonych z miejsc, gdzie będzie prowadzona wycinka drzew i krzewów do wyznaczonych stref buforowych. Jak wskazują naukowcy, była to odpowiednia pora sezonu wegetacyjnego do wykonania tego typu zabiegów. Zasługa uczestników warsztatów w działaniach na rzecz ochrony przyrody jest tym większa, iż były to pierwsze przemieszczane osobniki. Dzięki profesjonalizmowi naszych gości cały proces przebiegł bardzo sprawnie, co spowodowało, że w krótkim czasie wybrane stanowisko zastępcze zapełniło się kruszczykami.

Czerwcowe warsztaty umożliwiły uczestnikom nie tylko poszerzenie wiedzy m.in. na temat metod czynnej ochrony prowadzonych w ramach projektu „Pustynia Błędowska", ale przede wszystkim sprawiły, że nasi goście wnieśli swój własny wkład w realizację postanowień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

 

Last Updated on Wednesday, 10 July 2013 08:47