Promocja Projektu „Pustynia Błędowska” w szkołach powiatu olkuskiego.

Drukuj

 

W ramach rozpowszechniania wiedzy o naszym projekcie oraz promowania walorów przyrodniczych Pustyni Błędowskiej spotkaliśmy się z uczniami z następujących szkół:

 

• Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie – w dniu 26.04.2013 r.
• Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach – w dniu 29.04.2013 r.
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu – w dniu 30.04.2013 r.
• Zespół Szkół nr 2 w Bukownie – w dniu 14.05.2013 r.

 

W każdej szkole wygłoszono prezentację pt.: „Czy znasz Pustynię Błędowską?", w trakcie której uczestnicy spotkania mieli okazję m.in. poznać faunę i florę naszej Pustyni oraz zobaczyć jak „Polska Sahara" wyglądała na początku ubiegłego wieku. Ponadto uczniowie mogli dowiedzieć się dlaczego krajobraz Pustyni zmienił się na przestrzeni lat oraz na czym polega realizacja projektu LIFE09 NAT/PL/000259. Ciekawą formą podsumowania całego spotkania był quiz wykorzystujący wiadomości przedstawione w części teoretycznej. Poziom merytoryczny prelekcji oraz konkursu dostosowany był do wieku uczestników. Zarówno dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, jak i gimnazjaliści nie mieli żadnych trudności z odpowiedzią na pytania quizowe, co świadczy o tym, że wszyscy interesują się „pustynnymi" zagadnieniami. Uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie oraz wykazali się największą aktywnością podczas dyskusji zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Wymienione wizyty są kontynuacją rozpoczętego cyklu spotkań promocyjnych w szkołach powiatu olkuskiego.