Projekt „Pustynia Błędowska” w Zespole Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym.

Drukuj

Promocja naszego projektu tym razem odbyła się. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym, w dniu 18.04.2013 r. W spotkaniu wzięło udział 42 uczniów uczęszczających do klas czwartych, piątych i szóstych.

 

W trakcie wygłaszanej prezentacji pt.: „Czy znasz Pustynię Błędowską?" uczestnicy mieli okazję m.in. poznać faunę i florę naszej Pustyni oraz zobaczyć jak „Polska Sahara" wyglądała na początku ubiegłego wieku. Ponadto uczniowie mogli dowiedzieć się dlaczego krajobraz Pustyni zmienił się na przestrzeni lat oraz na czym polega realizacja projektu LIFE09 NAT/PL/000259. Ciekawą formą podsumowania całego spotkania był quiz wykorzystujący wiadomości przedstawione w części teoretycznej. Dzieci nie miały żadnych trudności z odpowiedzią na pytania konkursowe, co świadczy o tym, że nawet najmłodsi interesują się „pustynnymi" zagadnieniami. Uczniowie, którzy wzięli udział w quizie oraz wykazali się największą aktywnością podczas dyskusji zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Prelekcja w Zespole Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym była ósmym spotkaniem, które przeprowadziliśmy w szkołach powiatu olkuskiego w ramach rozpowszechniania wiedzy o naszym projekcie, promowania walorów przyrodniczych Pustyni Błędowskiej oraz zagadnień związanych z programem Natura 2000.