Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Olkuszu im. Mikołaja Kopernika

Drukuj

16.04.2013. w Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu im. Mikołaja Kopernika odbyło się kolejne spotkanie promujące nasz projekt oraz walory przyrodnicze Pustyni Błędowskiej. Oprócz wiadomości z wymienionego zakresu uczestnikom przedstawiono także zagadnienia związane z programem Natura 2000.

W spotkaniu wzięło udział 86 uczniów uczęszczających do klas czwartych piątych i szóstych. Nasze warsztaty zostały podzielone na część teoretyczną, którą stanowiła prelekcja połączona z dyskusją z uczniami oraz krótki quiz wiedzy zdobytej podczas prezentacji. W trakcie pierwszej części uczniowie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami, spostrzeżeniami i przeżyciami związanymi z Pustynią Błędowską. Dwoje uczestników, którzy wykazali się największą aktywnością podczas spotkania zostało nagrodzonych drobnymi upominkami. Dzieciom, które poprawnie odpowiedziały na pytania quizowe również rozdano nagrody oraz wykonano pamiątkowe zdjęcia zamieszczone na naszej stronie.

Spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1 w Olkuszu zorganizowane zostało w ramach jednego z zadań projektu „Pustynia Błędowska", polegającego na przeprowadzeniu serii prelekcji w szkołach powiatu olkuskiego.