Posiedzenie Rady Projektu „Pustynia Błędowska”

Drukuj

Okazję do podsumowania postępu prac dało posiedzenie Rady Projektu, które odbyło się 5 kwietnia 2013 r. w Pustynnym Centrum Informacji. Główny temat spotkania stanowiło omówienie rozpoczętego z początkiem roku usuwania drzew i krzewów z obszaru Pustyni Błędowskiej. Podczas posiedzenia Członkowie Rady zostali zapoznani z aktualnym stanem zaawansowania działań projektowych, po czym Pan Tomasz Lamorski, przedstawiciel firmy „POLBUD" wykonującej wycinkę, wygłosił prezentację pt.: "Technologia karczowania". Na koniec przeprowadzono dyskusję również poświęconą metodom ochrony czynnej siedlisk napiaskowych.

 

Rada Projektu „Pustynia Błędowska" została powołana w 2011 r. jako organ opiniodawczo – doradczy. Do uczestnictwa zaproszeni zostali przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego i Śląskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą", Powiatu Olkuskiego, Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz Rady Gminy Klucze. Członkowie Rady Projektu zapewniają wsparcie merytoryczne zespołowi zarządzającemu, które nieraz okazało się bezcenne.