Czy znasz Pustynię Błędowską?

Drukuj

Jak powstała Pustynia Błędowska? Jaki jest największy ssak bytujący na Pustyni? Co to jest sieć Natura 2000? Czym zajmuje się projekt „Pustynia Błędowska"? Odpowiedzi na te i inne pytania można było uzyskać podczas spotkania promocyjnego zorganizowanego 14 marca 2013 r. przez Biuro Projektu „Pustynia Błędowska" w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

 Uczestnikami byli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, którzy wykazali duże zainteresowanie poruszanymi kwestiami. Z zaciekawieniem śledzili kolejne slajdy wygłaszanej prezentacji, a także chętnie włączali się do dyskusji, dzieląc się przy tym swoimi doświadczeniami i przeżyciami nabytymi podczas wędrówek po naszej Pustyni. Z ogromnym zaangażowaniem brali również udział w quizie wiedzy o Pustyni Błędowskiej wykorzystującym wiadomości przedstawione podczas prelekcji. Zwycięzcom konkursu oraz uczestnikom najbardziej się wyróżniającym wręczono „pustynne" upominki.

Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu „Pustynia Błędowska" jest organizacja serii prelekcji w szkołach powiatu olkuskiego. W trakcie tych spotkań oprócz prezentowania walorów przyrodniczych Pustyni Błędowskiej połączonego z promocją projektu i Pustynnego Centrum Informacji przedstawiane są także zagadnienia dotyczące programu Natura 2000.