Spotkanie z łosiem podczas warsztatów konsultacyjnych.

Drukuj

Wiele osób z pewnością zastanawia się w jaki sposób można określić liczbę zwierząt żyjących w okolicznych lasach. Z jedną z metod inwentaryzacji ssaków mieli właśnie okazję zapoznać się uczestnicy organizowanych w ramach projektu „Pustynia Błędowska" warsztatów konsultacyjnych pn. „Czynna ochrona siedlisk w obszarach Natura 2000 w aspekcie zachowania różnorodności biologicznej - na przykładzie projektu Life+ Pustynia Błędowska"

Warsztaty zostały podzielone na dwie tury, które odbyły się w dniach 25 lutego i 1 marca 2013 r. W pierwszej turze wzięli udział studenci z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego oraz goście z Nadleśnictwa Olkusz, natomiast uczestnikami drugiej byli studenci z Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Warsztaty rozpoczęła prezentacja przedstawiająca nasz projekt oraz metodykę liczenia zwierzyny stosowaną podczas późniejszych zajęć w terenie. Po części teoretycznej, która miała miejsce w Pustynnym Centrum Informacji uczestnicy udali się pod wybrany oddział leśny okolicznych Lasów Błędowskich, przylegających bezpośrednio do Pustyni. Tam według ściśle określonych zasad policzono zwierzynę przebywającą na wyznaczonym obszarze, zwanym miotem taksacyjnym. Drugiego liczenia dokonano na obszarze Pustyni Błędowskiej. W obu przypadkach zastosowano metodę pędzeń próbnych. Podczas zajęć w terenie uczestnicy spotkali sarny, lisy i zające, a także liczne tropy i ślady żerowania zwierząt, w tym dzika i łosia. Na powitanie studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego wyszła słynna mieszkanka okolicznych Lasów Błędowskich, sympatyczna łosza. Obecność naszej ulubienicy tak zaskoczyła uczestników, że nikomu nie udało się uwiecznić tego wydarzenia. Ukoronowaniem całodniowego spotkania było ognisko, podczas którego wstępnie podsumowano wyniki inwentaryzacji.

Głównym celem wspomnianych warsztatów konsultacyjnych było potwierdzenie występowania określonych gatunków zwierząt, szacunkowej ich liczebności oraz wpływu prowadzonych zabiegów ochrony czynnej muraw napiaskowych poprzez usuwanie drzew i krzewów na lokalną populację łosia, sarny i dzika.

Zebrane w czasie naszych spotkań wyniki inwentaryzacji zostaną odpowiednio opracowane i przedstawione m.in. na stronie internetowej projektu.