Usuwanie drzew i krzewów z obszarów Pustyni Błędowskiej objętej projektem LIFE NAT/PL/000259

Drukuj

2 stycznia 2013 roku na Pustyni Błędowskiej rozpoczęło się usuwanie drzew i krzewów prowadzone w ramach realizacji projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" współfinansowanego przez Wspólnotę Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonawcę prac wyłoniono na drodze przetargu nieograniczonego. Został nim Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD" Piątek i Ptak Spółka Jawna. Prace związane z usuwaniem drzew i krzewów odbywają się pod nadzorem saperskim, który zapewnia KONSORCJUM PUSTYNIA realizujące na Pustyni Błędowskiej działania dotyczące wykrywania występowania niewybuchów i niewypałów oraz interwencyjnego oczyszczania terenu. Ponadto Zakład Budowlano – Montażowy „POLBUD" wykonuje zlecenie według założeń firmy Habitat Selection s.c. zajmującej się inwentaryzacją przyrodniczą i monitoringiem prowadzonym na tym obszarze. Nad pracami związanymi z wycinką czuwa także leśnik oraz dr Wojciech Mróz - konsultant naukowy projektu.