Zakup samochodu terenowego

Drukuj

W ramach projektu Life+ „Pustynia Błędowska" współfinansowanego przez Wspólnotę Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w grudniu 2012 r. zakupiono samochód terenowy. Dostawcę pojazdu wyłoniono na drodze przetargu nieograniczonego.

 

Działania projektowe prowadzone są w głównej mierze na rozległym obszarze Pustyni Błędowskiej, której specyficzne uwarunkowania geomorfologiczne wymagają odpowiedniego dostosowania pojazdu. Zakupiony samochód będzie służył pracownikom Biura Projektu do monitoringu oraz ewaluacji prowadzonych prac.