Pustynne Centrum Informacji

Drukuj

Zakończył się już remont Pustynnego Centrum Informacji. Pomieszczenie zostało już oficjalnie otwarte. W tej uroczystości oprócz Pana Kazimierza Ściążko - Wójta Gminy Klucze i Pani Ilony Szczęch - Zastępcy Wójta Gminy Klucze oraz Agnieszki Walnik - Kierownika Projektu Life+ „Pustynia Błędowska" brali także udział goście z Komisji Europejskiej, którzy w listopadzie odbyli u nas wizytę kontrolną monitorującą prace projektu.

Obecnie w Pustynnym Centrum Informacji znajdują się wypożyczone eksponaty, ponieważ Biuro Projektu Life+ „Pustynia Błędowska" czeka na wykonanie i dostawę stałej ekspozycji wystawowej.

PCI jest czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy Klucze.