Wizyta Monitorująca Komisji Europejskiej

Drukuj

W dniach 5 – 7 listopada 2012 r. odbyła się wizyta przedstawicieli Komisji Europejskiej pracujących w Departamencie Mechanizmu Finansowego LIFE. Mieliśmy przyjemność gościć Panią Edytę Owadowską – Cornil, która minitoruje prace nasze projektu oraz Panią Maję Mikosińską reprezentującą KE, a także Panią Laurę Minniti, oficera finansowego KE i Pana Stanisława Tworka z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Wspomniana wizyta była oficjalną kontrolą realizacji działań projektu: „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej". Z udziałem gości z Komisji Europejskiej, Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążko, Zastępcy Wójta Gminy Klucze Ilony Szczęch oraz Kierownika Projektu LIFE+ „Pustynia Błędowska" Agnieszki Walnik odbyło się także otwarcie Pustynnego Centrum Informacji. Nowo otwarta siedziba posłużyła również jako miejsce prezentacji generalnej projektu, po której omówiono kwestie organizacyjne, administracyjne i finansowe. Zgodnie z planem wizyta zakończyła się wyjazdem w teren, w wybrane fragmenty obszaru, na którym wdrażane są działania projektowe.