Projekt Pustynia Błędowska a silne zjawiska pogodowe

Drukuj

1W dniu 27 września w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyła się, zorganizowana przez Biuro Projektu LIFE+, konferencja na temat "Projekt Pustynia Błędowska a silne zjawiska pogodowe".

Uczestniczyło w niej 150 mieszkańców gminy Klucze. Podczas konferencji starano się odpowiedzieć na pytanie czy istnieje zależność między Pustynią, realizowanym projektem, a silnymi zjawiskami pogodowymi. Jednym z prelegentów był dr Kamil Kulpiński, botanik z Instytutu UJ, który w swojej prezentacji zatytułowanej "Zagrożenia i szanse ochrony Pustyni Błędowskiej" przybliżył ogólne założenia projektu oraz podkreślił jak ważne jest, z punktu widzenia zachowania walorów przyrodnicznych, przeprowadzenie działań aktywnej ochrony.
W dalszej części spotkania Mateusz Barczyk, synoptyk z IMGW, przedstawił animacje przebiegu nawałnicy, która przeszła nad gminą Klucze w nocy 6/7 sierpnia 2012. Ponadto opisał także mechanizm powstawania burz oraz scharakteryzował szereg warunków, które muszą zaistnieć równolegle, by mogła wystąpić burza. Kolejnym punktem konferencji był panel dyskusyjny, po którym nastąpiło zakończenie spotkania.

 

2 3 4