Kolejne warsztaty

Drukuj

W piątek 29.06.2012 odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu LIFE+ o tematyce „Optymalizacja metod ochrony aktywnej siedlisk przyrodniczych na Pustyni Błędowskiej”. W warsztatach wzięły udział osoby reprezentujące głównie organizacje pozarządowe (m.in. Szansa Białej Przemszy, Polska Sahara, PTTK). W trakcie spotkania omówiono zaplanowane w projekcie działania projektowe. Prowadzący warsztaty Dr. Kamil Kulpiński z Instytutu Botaniki UJ omówił zagadnienia związane z najważniejszym celem projektu – czynną ochroną siedlisk napiaskowych. Dyskutowano nad możliwością współpracy biura projektu LIFE+ z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Warsztaty mają na celu prezentacje metod aktywnej ochrony i sposobu realizacji projektu. Podczas spotkania kolejne osoby pozyskały wiedzę o specyfice projektu i o możliwościach włączenia się ich organizacji w działania projektowe.