Warsztaty dla NGO

Drukuj

Biuro Projektu LIFE+ "Pustynia Błędowska" zaprasza na warsztaty konsultacyjne dla organizacji pozarządowych: „Optymalizacja metod ochrony aktywnej siedlisk przyrodniczych na Pustyni Błędowskiej”. Ich uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi działaniami projektu LIFE+, związanymi z czynną ochroną kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze Natura 2000 „Pustynia Błędowska”. Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2012 w Urzędzie Gminy Klucze. Udział w warsztatach jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń, które prosimy przesyłać do dnia 27.06.2012 r.

RAMOWY PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY