Zakaz wstępu na Pustynię

Drukuj

W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI OD MAJA 2012 ROKU PRACAMI SAPERSKIMI I ODKRZACZANIEM, KAZIMIERZ ŚCIĄŻKO - WÓJT GMINY KLUCZE WPROWADZA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WSTĘPU NA TEREN PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ.


OBSZAR PUSTYNI UZNAJE SIĘ

W TYM OKRESIE ZA

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNY.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WJAZDU NA TEREN PUSTYNI BŁĘDOWSKIEJ!

Ewentualne wejścia na teren Pustyni Błędowskiej możliwe są za pisemną zgodą administratora terenu – Gminy Klucze. Zgodę można uzyskać składając odpowiedni wniosek, który można pobrać tu. Wnioski należy składać w dwóch egzemplarzach w Urzędzie Gminy Klucze w pokoju nr 9.