LIFE PLUS - START!

Drukuj

W październiku ubiegłego roku gmina Klucze złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie z instrumentu finansowego LIFE+  projektu „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych w obszarze  Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”. Po kilkumiesięcznej wnikliwej ocenie Komisji Europejskiej wniosek został pozytywnie oceniony. W efekcie znalazł  się na liście projektów wytypowanych do dofinansowania ze środków LIFE+.

Od 1 stycznia 2011 roku projekt ruszył pełną parą. Już za niedługo będziemy przyjeżdżać na Czubatkę podziwiać pustynne krajobrazy.