Warsztaty konsultacyjne na Pustyni Błędowskiej

Print
   Thursday, 06 October 2011 07:12
There are no translations available.

29-go września w Kluczach odbyły się warsztaty konsultacyjne na temat optymalizacji metod ochrony aktywnej siedlisk przyrodniczych na Pustyni Błędowskiej.

W warsztatach, zorganizowanych przez biuro projektu „Pustynia Błędowska”, wzięli udział botanicy, ornitolodzy, leśnicy i przyrodnicy zajmujący się tematyką pustyni, przedstawiciele ośrodków naukowych i parków krajobrazowych. W części teoretycznej przeanalizowano możliwości czynnej ochrony siedlisk napiaskowych na Pustyni Błędowskiej.

Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie podzielili się m.in. prof. Andrzej Czylok z Uniwersytetu Śląskiego, dr Wojciech Mróz z Instytutu Ochrony Przyrody PAN i dr Kamil Kulpiński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Katarzyna Barańska z Klubu Przyrodników. Poznano także doświadczenia Zarządu Śląskich Parków Krajobrazowych przy realizacji działań aktywnej ochrony na Pustyni. Część terenowa warsztatów odbyła się na południowej części Pustyni Błędowskiej, w obszarze planowanych działań projektu LIFE+.

Warsztaty zrealizowano w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+” oraz NFOŚiGW.

Last Updated on Monday, 12 December 2011 08:41