Inauguracja Rady Projektu

Drukuj

W Urzędzie Gminy Klucze dnia 27. czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Projektu LIFE+ „Pustynia Błędowska”. Rada składa się z przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji zarządzających obszarami chronionymi, leśnymi.

W posiedzeniu brali udział członkowie powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Rady Projektu m.in. Jerzy Zawartka - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Jan Książek - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Norbert Bień - Członek Zarządu Powiatu Olkuskiego, reprezentacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Krakowa oraz pracownicy biura projektu i goście.


Po powitaniu uczestników przez Panią Ilonę Szczęch - Zastępcę Wójta Gminy Klucze, Agnieszka Walnik - Kierownik Projektu przedstawiła główne założenia projektu oraz rolę i harmonogram spotkań Rady Projektu. Następnie Krzysztof Florys zaprezentował aktualny stan realizacji działań projektowych i omówił problemy pojawiające się przy rozpoczęciu realizacji działań. Po prezentacjach   rozpoczęła się dyskusja dotycząca aktualnych problemów w realizacji projektu.

Rada to organ doradczy składający się z przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz instytucji zarządzających obszarami chronionymi, leśnymi i zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami ochrony przyrody i krajobrazu. Zadaniem Rady Projektu jest doradztwo merytoryczne i organizacyjne w realizacji projektu. Zaplanowano spotkania Rady raz na kwartał.