Udostępnienie terenu Pustyni Błędowskiej

Drukuj

Zwiedzanie Pustyni Błędowskiej poza wytyczonymi ścieżkami edukacyjnymi wymaga wcześniejszego poinformowania Wójta Gminy Klucze drogą telefoniczną, e-mailową lub poprzez osobiste stawienie się w Pustynnym Centrum Informacji w Urzędzie Gminy Klucze. W celu zorganizowania imprezy na terenie pustyni organizator powinien złożyć do Wójta Gminy Klucze właściwy wniosek wraz z załącznikami. Wniosek oraz załączniki są do pobrania poniżej. Obecnie opracowywany jest regulamin udostępniania Pustyni Błędowskiej wraz z zasadami korzystania z jej terenów. Regulamin zostanie podany do informacji publicznej niebawem.

Wniosek o udostępnienie terenu

Pustyni Błędowskiej w celu organizacji imprezy

Mapa Pustyni Błędowskoej

Oświadczenie - impreza niemasowa

Oświadczenie - ubezpieczenie

Procedura udostępniania terenu Pustyni Błędowskiej