Relacja uczestników wycieczka z botanikiem po Pustyni Błędowskiej

Drukuj

3Jak dziś, wygląda południowa część Pustyni Błędowskiej, czy warto było podjąć prace mające na celu odkrzaczenie pustyni, jakie na terenie Polskiej Sahary i wokół niej występują ekosystemy? - można się było dowiedzieć w czasie piątkowej wycieczki przyrodniczej po Pustyni Błędowskiej. Organizatorem wycieczki jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy z Pustynnym Centrum Informacji w Kluczach. Przewodnikiem na wycieczce był botanik dr Kamil Kulpiński, jeden z ekspertów realizujących zadanie Inwentaryzacji i Monitoringu na Pustyni Błędowskiej w ramach realizowanego w latach 2011 – 2014 projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej".

 

W czasie wycieczki uczestnicy mieli okazję zobaczyć wiele ciekawych okazów roślin porastających piaski pustyni w tym: szczotlichę siwą, strzęplicę siną, kostrzewę piaskową, a także czerwca trwałego oraz macierzankę piaskową. Ogółem na Pustyni Błędowskiej występuje około 100 gatunków roślin naczyniowych, w tym wiele gatunków rzadkich. Ze względu na występowanie na jej obszarze ciepłolubnych, śródlądowych muraw napiaskowych oraz śródlądowych wydm z porastającą je roślinnością psammofilną, teren ten znalazł się w obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

W trakcie wycieczki pan Kamil Kulpiński przybliżył przyrodę nie tylko Polskiej Sahary, ale także roślinność oraz geologię pobliskiej Rudnicy, gdzie także występuje wiele ciekawych roślin, charakterystycznych z kolei dla lasów bukowych. Na uczestnikach spore wrażenie zrobił: groszek wiosenny, gnieźnik leśny oraz żywiec cebulkowy.

 

Miłym zaskoczeniem dla biorących udział w wycieczce były przekazane przez FWIE i PCI promocyjne upominki, pakiety edukacyjne na temat Natury 2000 i Pustyni Błędowskiej. Wycieczka pomimo kapryśnej pogody była niezwykle udana. Jak zapewniają Organizatorzy kolejne wycieczki już niebawem.

 

Tekst i zdjęcia Agnieszka Lis, Anna Niewiadomska uczestniczki wycieczki

 

2


8