Ścieżki na pustyni

Drukuj

Już niedługo majówka i rozpoczęcie sezonu turystycznego nie tylko na Pustyni Błędowskiej, która po zabiegach renaturalizacji czeka na odwiedzających. W ramach projektu oprócz inwentaryzacji przyrodniczej i zabiegów ochrony czynnej polegających na wycince i karczowaniu drzew i krzewów na obszarze 300 ha przygotowano pustynię dla zwiedzających. Powstały dwie ścieżki dydaktyczne o łącznej długości 5 km we wschodniej części pustyni poddanym zabiegom, wzdłuż których znajdziemy osobliwe miejsca warte bliższego poznania.


Ścieżki zostały wyposażone m.in. w dwie wiaty znajdujące się na obrzeżach otwartej przestrzeni i dwa tarasy widokowe.

 


zdj1

zdj2


Pozwala to na interpretacje powiązanych ze sobą zjawisk przyrodniczych i powiązań pomiędzy roślinnością a działalnością wiatru oraz może służyć do praktycznego nauczania wielu przedmiotów. Ścieżki są również szczególnym rodzajem szlaku turystycznego z ławkami, leżakami, wyznaczonego w taki sposób, aby zaprezentować środowisko przyrodnicze jako zespół elementów
i procesów tworzących Pustynię. Jest to magiczne miejsce, gdzie można rozwijać pasje przyrodnicze, krajoznawcze i fotograficzne.

 

W ramach projektu uzyskano również jedyny dojazd do pustyni od strony Klucz. Jadąc z Klucz w kierunku Bolesławia (ok. 500 m za Kluczami) należy zjechać w prawo (droga pożarowa nr 3)  i po ok. 1 km dojedziemy do pustyni, gdzie możemy zostawić samochód i wybrać się na pieszą wędrówkę. Przypominamy, że na terenie pustyni obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi (samochody, quady, motocykle itp.)

mapascie

 

Natomiast w budynku Urzędu Gminy Klucze powstało Pustynne Centrum Informacji, stanowiące swoistego rodzaju wstęp do wędrówki po pustyni, gdzie można dowiedzieć się wiele temat pustyni, jej historii, zachodzących zmian, wydarzeń oraz o realizowanym projekcie.


zdj3

zdj4