INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA WYŁONIENIE ZASTĘPCY KIEROWNIKA PROJEKTU

Drukuj

Wójt Gminy Klucze informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego konkursu na wyłonienie ZASTĘPCY KIEROWNIKA PROJEKTU w związku z realizacją projektu pn. „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „LIFE+", NFOŚiGW oraz budżetu Gminy Klucze wybrana została PANI RENATA WCISŁO, zamieszkała w Kluczach.

 

Uzasadnienie wyłonienia osoby w drodze konkursu:

W wyniku przeprowadzonego konkursu na wyłonienie ZASTĘPCY KIEROWNIKA PROJEKTU w związku z realizacją projektu pn. „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „LIFE+", NFOŚiGW oraz budżetu Gminy Klucze wpłynęła tylko jedna oferta.

Pani Renata Wcisło spełnia wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu tj. posiada wykształcenie wyższe, z tytułem magistra geografii oraz studia podyplomowe z przyrody. Posiada również udokumentowane doświadczenie zawodowe przy kierowaniu dwoma projektami finansowanymi ze środków pozabudżetowych. Dodatkowo posiada pełne predyspozycje i merytoryczne przygotowanie do objęcia funkcji Zastępcy Kierownika Projektu.

Klucze, dnia 31.07.2014 r.