ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Drukuj

Klucze, dnia 31.07.2014 r.

dotyczy: postępowania na usługę hotelową dla uczestników Konferencji międzynarodowej

w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk na-piaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Zamawiający – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze zawiadamia, że

w postępowaniu na usługę hotelową dla uczestników konferencji w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" o wartości poniżej 30 000 euro w terminie do składania ofert została złożone 3 oferty przez:

1. Hotel Victoria Ryszard Kafel, ul. Mickiewicza 18, 32-300 Olkusz,

2. Dworek Nad Rozlewiskiem - Linotech Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 32-310 Klucze

3. Hotel Centuria, ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto – pokój 1-osobowy

Cena brutto – pokój 2-osobowy

Uwagi

 1 

Hotel Victoriaul. Mickiewicza 1832-300 Olkusz

18 pokoi 1-os.110,00 zł 

24 pokoi 2-os.160,00 zł

Doba hotelowa: 13.00-11.00

 2 

Linotech Sp. Z o.o.ul. Dworska 732-310 Klucze

18 pokoi 1-os.139,00 zł 

18 pokoi 2-os.277,77 zł

Doba hotelowa:14.00 – 11.00

 

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 12.08.2014 roku.