ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Drukuj

Klucze, dnia 31.07.2014 r.

dotyczy: przygotowanie posiłków dla uczestników wraz z organizacją Konferencji międzynarodowej w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk na-piaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" o wartości poniżej 30 000 euro.

 

Zamawiający – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze zawiadamia, że

w postępowaniu na przygotowanie posiłków dla uczestników wraz z organizacją Konferencji międzynarodowej w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" o wartości poniżej 30 000 euro w terminie do składania ofert została złożona 1 oferta przez:

1. Dworek Nad Rozlewiskiem - Linotech Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 32-310 Klucze

Cena ofert brutto: 32 961,60 zł. w tym VAT 2 441,60 zł.

W wyniku oceny ofert została wybrana oferta złożona przez:

Dworek Nad Rozlewiskiem - Linotech Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 32-310 Klucze

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 12.08.2014 roku.

Klucze, dnia 31.07.2014 r.

dotyczy: przygotowanie posiłków dla uczestników wraz z organizacją Konferencji międzynarodowej w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk na-piaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze zawiadamia, że

w postępowaniu na przygotowanie posiłków dla uczestników wraz z organizacją Konferencji międzynarodowej w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000259 pn.: "Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" o wartości poniżej 30 000 euro w terminie do składania ofert została złożona 1 oferta przez:

1. Dworek Nad Rozlewiskiem - Linotech Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 32-310 Klucze

Cena ofert brutto: 32 961,60 zł. w tym VAT 2 441,60 zł.

W wyniku oceny ofert została wybrana oferta złożona przez:

Dworek Nad Rozlewiskiem - Linotech Sp. z o.o., ul. Dworska 7, 32-310 Klucze

Zamawiający informuje, że umowa może zostać zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż 12.08.2014 roku.