• Pustynia Błędowska

  czeka na turystów.


  Zapraszamy do odwiedzania

  Pustyni Błędowskiej.


  Szczególnie zachęcamy do wędrówek po nowo utworzonych ścieżkach edukacyjnych.

 • Pustynia Błędowska

  czeka na turystów.


  Zapraszamy do odwiedzania

  Pustyni Błędowskiej.


  Szczególnie zachęcamy do wędrówek po nowo utworzonych ścieżkach edukacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF Drukuj Email

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieogra-niczonego na zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie ekspozycji (aranża-cji) w Pustynnym Centrum Informacji w ramach projektu pn.; „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w ob-szarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" finansowanego ze środków In-strumentu Finansowego „Life+" oraz NFOŚiGW.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający – Gmina Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i zainstalowanie ekspozycji (aranżacji) w Pustynnym Centrum Informacji w ramach projektu pn.; „Czynna ochrona kom-pleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pusty-ni Błędowskiej" finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego „Life+" oraz NFOŚiGW zostały złożone 3 oferty przez:

1. Grupa CLUE s.c. Radosław Janusz, Stanisław Janusz, ul. Stoczniowców 9, 30-709 Kra-ków, której cena oferty brutto wynosi 178 500,00 zł.

2. Deko-BAU Sp. z o.o. ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin, której cena oferty brutto wynosi 157 440,00 zł.

3. ASC STUDIO projektowania wnętrz, Anna Skołożyńska – Cieciera, Roszczep 20, 05-205 Klembów, której cena oferty brutto wynosi 367 647,00 zł.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy wykluczył z postępowa-nia Wykonawcę: Grupa CLUE s.c. Radosław Janusz, Stanisław Janusz, ul. Stoczniowców 9, 30-709 Kraków. Wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów w wyznaczonym termi-nie przez Zamawiającego dokumentów nie złożył.

W wyniku oceny ofert jako najkorzystniejsza (przy kryterium najniższa cena) została wybrana oferta złożona przez:

Deko-BAU Sp. z o.o. ul. Ścinawska 1, 59-300 Lubin.

Oferta zawiera najniższą cenę i nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przezna-czyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2014 roku.

WÓJT GMINY KLUCZE

(-)Kazimierz Ściążko

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Dziś jest: 15 Wrz 2019

Jesteśmy też na 

facebook

Jesteś tutaj: Home ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Kontakt

Biuro projektu:

 

Urząd Gminy Klucze
ul. Partyzantów 1,
32-310 Klucze

Tel. +48 32 642 85 08, 642 84 39 wew.73
Fax. +48 32 642 80 52

 

life@gmina-klucze.pl

 

Informacje można uzyskać:

8:00–16:00 – w poniedziałek
7:30–15:30 – od wtorku do piątku

Kalendarium


Dzisiaj jest: Niedziela
15 Września 2019
Imieniny obchodzą
Albin, Budzigniew, Maria, Nikodem
Do końca roku zostało 108 dni.
Zodiak: Panna

Pogoda