Teren Działań

Projekt był realizowany jest na południowej części Pustyni Błędowskiej, leżącej w obszarze Natura 2000.

OBSZAR PROJEKTU „PUSTYNIA BŁĘDOWSKA"

POŁOŻENIE:

• województwo małopolskie

• powiat olkuski

• gmina Klucze

• od zachodniej strony teren miasta Dąbrowa Górnicza

KOD OBSZARU NATURA 2000: PHL120014

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA WYNOSI 400 ha.

Dokładną lokalizację terenu działań projektowych przedstawia załączona mapa.

Mapa