Przyrodnicze wędrówki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
04.2016

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Pustynne Centrum Informacji zapraszają wszystkich chętnych na  przyrodnicze wędrówki po Pustyni Błędowskiej.

Wszystkich zainteresowanych jak obecnie wygląda pustynia i co ciekawego możemy tam zobaczyć zachęcamy do wzięcia udziału w pustynnych wędrówkach przyrodniczych.

Wyruszamy:

  24 maja 2015 r. (koniec zapisów)

5 lipiec 2015 r.( zapisy w trakcie)

18 lipiec 2015 (zapisy w trakcie)

 

zbiórka o godz. 9:30  przy Domu Kultury w Kluczach, ul. Rudnicka 5

 

Uczestnicy będą tu mieli możliwość zapoznania się z ekosystemami  otaczającymi właściwą Pustynię, w tym lasami liściastymi i murawami kserotermicznymi. Przedstawione zostaną  występujące tu gatunki roślin i zwierząt, a także cechy przyrody nieożywionej  wpływające na wykształcenie się ekosystemów znacznie różniących się od ekosystemów właściwej Pustyni.

Na szczycie wzgórza Czubatka uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z panoramą Pustyni Błędowskiej, zostanie tu też omówione jej położenie i granice oraz historia. Po zejściu ze wzgórza, trasa wycieczki przebiegać będzie w kierunku zachodnim, w tym przez obszary które były w niewielkim stopniu zarośnięte drzewami również przed wykonaniem zabiegów ochrony czynnej. Przedstawione zostaną tu organizmy i ekosystemy typowe dla Pustyni Błędowskiej, w tym różne typy muraw napiaskowych. Scharakteryzowane zostaną również formy terenu związane z działaniem wiatru i ruchami piasku, np. wydmy.

Omówienie form terenu będzie kontynuowane podczas dalszej wędrówki w kierunku zachodnim, w tym przez obszary odsłonięte na skutek prowadzonej ochrony czynnej. Przedstawione zostaną również cel i forma tych zabiegów. Kolejnym elementem wycieczki będzie wizyta w dolinie Białej Przemszy. Występujące tu lasy nadrzeczne stanowią swego rodzaju oazę przebiegającą przez środek Pustyni Błędowskiej. Następnie trasa wycieczki będzie przebiegać równolegle do doliny rzecznej w kierunku wschodnim. Zostaną tu przedstawione dodatkowe rośliny, zwierzęta i formy terenu, np. kompleks wysokich wydm we wschodniej części Pustyni.

Wycieczka zakończy się w pobliżu miejsca rozpoczęcia, na północ od wzgórza Rudnica.

Przewodnikiem będzie dr Kamil Kulpiński - botanik. Jeden z ekspertów realizujących zadanie Inwentaryzacji i Monitoringu na Pustyni Błędowskiej w ramach realizowanego w latach 2011 – 2014 projektu LIFE09 NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej”

 

Liczba uczestników wycieczki: 20 osób

Czas trwania ok. 5 godzin.

Udział w wycieczce jest bezpłatny ponadto uczestnicy otrzymają pakiety promocyjne na temat Natury 2000 i Pustyni Błędowskiej

Zapisy przyjmowane są w PCI w Kluczach, ul. Partyzantów 1, pod nr tel. 32 6428508 w. 73 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub mailowo pod adresem life@gmina-klucze.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie 1

    1