PROJEKT „PUSTYNIA BŁĘDOWSKA" ZAKOŃCZONY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

06
04.2016

Zakończono realizowany na Pustyni Błędowskiej projekt LIFE NAT/PL/000259 „Czynna ochrona kompleksu priorytetowych siedlisk napiaskowych (*6120, 2330) w obszarze Natura 2000 na Pustyni Błędowskiej" realizowanego przez Gminę Klucze w latach 2011 – 2014.

 

Widok na pustynię z Dąbrówki 

Wartość projektu: 2.594.996 €

50% Instrumentu Finansowego LIFE+

45% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5% budżet Gminy Klucze

 

Cel projektu: Osiągnięcie właściwego stanu ochrony największego w Polsce kompleksu dwóch napiaskowych siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku

I Dyrektywy Siedliskowej: 6120 – ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe oraz 2330 – wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi.

 

W trakcie realizacji projektu zostały zrealizowane następujące działania:

• Wykrywanie występowania niewypałów i niewybuchów oraz interwencyjne oczyszczenie terenu

• Inwentaryzacje przyrodnicze i ekspertyzy naukowe

• Czynna ochrona siedlisk napiaskowych poprzez usuwanie drzew i krzewów

• Realizacja monitoringu przyrodniczego oraz monitoringu skuteczności prowadzonych działań

• Utworzenie dwóch ścieżek edukacyjnych wraz ze stanowiskami demonstracyjnymi

• Utworzenie Pustynnego Centrum Informacji

• Organizacja serii warsztatów

• Opracowanie podręcznika ochrony siedlisk napiaskowych w języku polskim

i angielskim

• Organizacja konferencji międzynarodowej

 

Dzięki projektowi:

• przywróciliśmy bezpieczeństwo poprzez oczyszczenie terenu z niewypałów

i niewybuchów oraz wielu ton odpadów chemicznych i medycznych;

• poprzez zatrzymanie sukcesję poprawiliśmy stan siedlisk na pustyni

• ODZYSKALIŚMY PUSTYNIĘ DLA LUDZI I PRZYRODY

 

Projekt jest też dobrym przykładem spójności interesów ochrony przyrody w ramach sieci Natura 2000 z interesami społeczności lokalnej. Pokazuje też, że ograniczenia wynikające z ochrony przyrody mogą być szansą na rozwój turystyki oraz na sukces komercyjny i promocję regionu.

Dziękujemy wszystkim współpracownikom, członkom Rady Projektu, Naukowcom, Wykonawcom oraz wszystkim Przyjaciołom projektu, którzy na każdym etapie z wielkim zaangażowaniem pomagali w realizacji tego wielkiego przedsięwzięcia i utwierdzali

w słuszności podjętych działań.

Zapraszam do odwiedzania Pustyni Błędowskiej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie 1

    1